Sök
Webshop - Alla kategorier
  Menu Close

  Försäljningsvillkor

   

  Försäljningsvillkor AMAB Hydraul AB
  Uppdaterade 2021-02-05
  Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats.

   

  Pris:
  Enligt gällande prislista. Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt.                                       
  Vi reserverar oss för pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll.

   

  Leveransvillkor: 
  Fritt vårt lager exkl. emballage. Emballage debiteras till självkostnadspris.

   

  Betalningsvillkor:

  30 dagar netto från fakturadatum. Vid ev. postförskott/efterkrav tillkommer avgift.
  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensränta +8%.

  Retur av gods:
  Retur av gods kan ske med 25% avdrag på varans pris förutsatt att artiklarna ingår i standardsortiment och återsändes senast 14 dagar från fakturadatum. För godkänd retur får artiklarna ej varit monterade eller vara skadade. Artiklarna skall returneras i obruten originalförpackning och bifogat med godset skall finnas AMAB´s blankett. Innan retur kan ske ska AMAB kontaktas.

  Returer med varuvärde understigande 250:- godkännes ej.

   

  Övrigt:
  I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL17.
  Vi förbehåller oss rätten att göra pris– och artikelförändringar utan föregående meddelande