Sök

Försäljningsvillkor

 

Försäljningsvillkor AMAB Hydraul AB
Uppdaterade 2021-02-05
Nedanstående villkor gäller såvida ej annat skriftligen avtalats.

 

Pris:
Enligt gällande prislista. Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt.                                       
Vi reserverar oss för pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll.

 

Leveransvillkor: 
Fritt vårt lager exkl. emballage. Emballage debiteras till självkostnadspris.

 

Betalningsvillkor:

30 dagar netto från fakturadatum. Vid ev. postförskott/efterkrav tillkommer avgift.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med referensränta +8%.

Retur av gods:
Retur av gods kan ske med 25% avdrag på varans pris förutsatt att artiklarna ingår i standardsortiment och återsändes senast 14 dagar från fakturadatum. För godkänd retur får artiklarna ej varit monterade eller vara skadade. Artiklarna skall returneras i obruten originalförpackning och bifogat med godset skall finnas AMAB´s blankett. Innan retur kan ske ska AMAB kontaktas.

Returer med varuvärde understigande 250:- godkännes ej.

 

Övrigt:
I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser NL17.
Vi förbehåller oss rätten att göra pris– och artikelförändringar utan föregående meddelande