Sök

Personuppgiftspolicy

GDPR

Vi på AMAB Hydraul AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till er integritet. Det är viktigt för oss att ni får reda på vilken information vi samlar in om er samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information.

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 •          Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 •          Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 •          Namn
 •          Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 

2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto (för kunder som handlar i web shoppen)

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Ge behörighet att logga in.
 •          Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 •          Göra det möjligt att följa köphistorik.
 •          Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.
 •          Underlätta för dig att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som syftar till att förenkla för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 •          Namn
 •          Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 •          Användarnamn och lösenord.

 Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

 

 

3) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.
 •          Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post,

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 •          Namn
 •          Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 •          Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomförs analyser om:

 •          Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 •          Köphistorik

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

4) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 •          Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är :

 •          Namn
 •          Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 •          Din korrespondens
 •          Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

 

 

5) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 •          Namn
 •          Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 •          Din korrespondens

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

7) För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort

Personuppgifter behandlas för att:

 •          Göra tjänster mer användarvänliga, t ex ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i våra digitala kanaler.
 •          Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, t ex genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser.
 •          Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 •          Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t ex genom att effektivisera inköp och planering av leveranser.
 •          Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 •          Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 •          Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 •          Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 •          Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc.

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

 •          Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).
 •          Köphistorik
 •          Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och sytem.

 

Om ni har frågor gällande era personuppgifter kontakta [email protected]