Sök
Webshop - Alla kategorier
  Menu Close

  Hållbarhet

  HÅLLBARHETSARBETE
  AMAB Hydraul AB

  Hållbarhetsarbete handlar för oss om att kunna bidra till en miljömässig,
  ekonomisk och social välfärd – på kort och lång sikt. Vi vill kunna möta
  dagens och framtidens behov utan att orsaka negativa effekter på miljö
  och samhälle.

  Vår verksamhet är inriktad på tung industri och genom att aktivt arbeta
  med hållbarhetsfrågor kan vi påverka både leverantörer och kunder att
  välja klimatsmarta lösningar när det gäller produktionsteknik och produktutveckling.
  I vår egen verksamhet fokuserar vi särskilt på att minska våra
  CO2-utsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera avfall.

  En hållbar verksamhet med trygga arbetsförhållanden i alla led stöds av
  företagets systematiska miljö- och kvalitetsarbete enligt ISO 14001 och
  ISO 9001.

  FN:s globala mål för hållbar utveckling
  FN:s 17 globala mål i Hållbarhetsagendan för 2030 är en handlingsplan för
  människor, vår planet och vårt välstånd som antagits av FN:s generalförsamling.
  Förutom vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom ramen för vår
  miljöcertifiering har vi i vårt hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på
  sex av dessa mål.

   

  Ladda ned dokumentet som helhet här