Sök

Hållbarhet

HÅLLBARHETSARBETE
AMAB Hydraul AB

Hållbarhetsarbete handlar för oss om att kunna bidra till en miljömässig,
ekonomisk och social välfärd – på kort och lång sikt. Vi vill kunna möta
dagens och framtidens behov utan att orsaka negativa effekter på miljö
och samhälle.

Vår verksamhet är inriktad på tung industri och genom att aktivt arbeta
med hållbarhetsfrågor kan vi påverka både leverantörer och kunder att
välja klimatsmarta lösningar när det gäller produktionsteknik och produktutveckling.
I vår egen verksamhet fokuserar vi särskilt på att minska våra
CO2-utsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera avfall.

En hållbar verksamhet med trygga arbetsförhållanden i alla led stöds av
företagets systematiska miljö- och kvalitetsarbete enligt ISO 14001 och
ISO 9001.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
FN:s 17 globala mål i Hållbarhetsagendan för 2030 är en handlingsplan för
människor, vår planet och vårt välstånd som antagits av FN:s generalförsamling.
Förutom vårt kontinuerliga förbättringsarbete inom ramen för vår
miljöcertifiering har vi i vårt hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på
sex av dessa mål.

 

Ladda ned dokumentet i sin helhet här