Sök

Miljö och Kvalitetspolicy

 

Kvalitet- och Miljöpolicy

AMAB ska vara en ledande och rikstäckande leverantör av hydraulikkomponenter för mobila och industriella applikationer.

Verksamheten ska bedrivas så att kundernas krav och förväntningar kan tillgodoses samt att vi följer gällande lagar och andra krav.
För att säkerställa ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling har vi fokuserat på att arbeta med FN:s globala mål.
Vi vill kunna möta dagens och framtidens behov utan att orsaka negativa effekter på miljö och samhälle.
Vi arbetar med att minska våra C02 utsläpp, vara energieffektiva och minimera avfall genom återvinning.
 
Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsiden och de långsiktiga strategierna.
Det ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet.
Ett viktigt syfte är att det även ska utgöra grund för ständiga förbättringar och för att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitets- och miljömål ställts upp där företagets ambitioner kan avläsas.
Ledningssystemet utvärderas och förbättras löpande. 

De produkter som vi marknadsför är noga utvalda för att passa optimalt i våra kunders applikationer och tillverkas av välrenommerade tillverkare med egen produktutveckling.
Vid val av leverantör tas alltid hänsyn till kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor. 
Vid val av transportörer väljer vi transportföretag som arbetar aktivt med miljö och samhällsfrågor, och som dessutom är ISO certifierade. 
Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete. 

 

Malmö 2023-05-18

 

Peter Ternerot

Verkställande Direktör