Sök
Webshop - Alla kategorier
  Menu Close

  Miljö och Kvalitetspolicy

   

  Kvalitet- och Miljöpolicy

  AMAB ska vara en ledande och rikstäckande leverantör av hydraulikkomponenter för mobila och industriella applikationer.

  Verksamheten ska bedrivas så att kundernas krav och förväntningar kan tillgodoses samt att vi följer gällande lagar och andra krav.
  Verksamheten bygger även på ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
  Tillsammans kan vi hjälpas åt att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi vill kunna möta dagens och framtidens behov utan att orsaka negativa effekter på miljö och samhälle. Vi fokuserar på att minska våra C02 utsläpp, vara energieffektiva och minimera avfall genom återvinning. 

  Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsiden och de långsiktiga strategierna. Det ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Ett viktigt syfte är att det även ska utgöra grund för ständiga förbättringar och för att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitets- och miljömål ställts upp där företagets ambitioner kan avläsas. 

  Vid val av transportörer väljer vi transportföretag som arbetar aktivt med miljö och samhällsfrågor, och som dessutom är ISO certifierade.

  Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete. 

   

  Malmö 2022-05-06

   

  Peter Ternerot

  Verkställande Direktör