Sök
Webshop - Alla kategorier
  Menu Close

  Radiostyrningar Lodar

  Sortera på
  Produkter
  Produkt Artnr Anmärkning Användningsområde Förp. Antal OBS Typ Beskrivning Sändarenhet Drivspänning Reläutgång/FET max ström Märke Max arbetstryck Benämning Köp
  Mini 2 funk.relä u.master 8890900000
  Mini 2 funk.relä master 8890900020 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla motagare IP 67 90002 2 funtioner relä master Mini IP 65 12/24 VDC 5 A Lodar
  Mini 4 funk.relä master 8890900040
  Standard 2 funk.relä u.master 8890901000 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 90100 2 funktioner relä Standard IP 55 12/24 VDC 5 A Lodar
  Standard 2 funk.relä master 8890901020 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 90102 2 funktioner relä master Standard IP 55 12/24 VDC 5 A Lodar
  Standard 4 funk.relä master 8890901040 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 90104 4 funktioner relä master Standard IP 55 12/24 VDC 5 A Lodar
  4-Ch, Std, master F1-F3 8890901042
  4-Ch, Std, master F1F3F4 8890901043 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 90004 4 funktion. relä master F1F3F4 Standard IP 55 12/24 VDC 5 A Lodar
  Standard 2 funk.FET u.master 8890921000
  Standard 2 funk.FET master 8890921020 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92102 2 funktioner FET master Standard IP 55 12/24 VDC 15 A Lodar
  Standard 2 funk.FET master+Key 8890921029
  Standard 4 funk.FET master 8890921040
  Standard 4 funk.FET master+Key 8890921049
  Standard 6 funk.FET master 8890921060 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92106 6 funktioner FET master Standard IP 55 12/24 VDC 15 A Lodar
  Standard 6 funk.FET master+Key 8890921069
  Std 2 funk.luft+el master 8890921500
  Std 4 funk.luft+el master 8890921540
  IP67 6 funk.luft+el master 8890921560 Kablage och luftslangar ingår Kompl.syst luft wide band 60 m 1 92156H/24 6 funktioner inbyg.luftventil Standard IP 55 24 VDC Lodar 0,8 MPa inkl. master
  IP67 8 funk.luft+el master 8890921580
  IP67 2 funk.FET master 8890922020 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92202 2 funktioner FET master IP 67 12/24 VDC 15 A Lodar
  IP67 4 funk.FET master 8890922040 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP67 92204 4 funktioner FET master IP 67 12/24 VDC 15 A Lodar
  4 funk.FET master+Key IPTX 8890922049
  IP67 6 funk.FET master 8890922060 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92206 6 funktioner FET master IP 67 12/24 VDC 15 A Lodar
  IP67 10 funk.FET master 8890922100 Batteri ingår.Kablage ingår ej Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92210 10 funktioner FET master IP 67 12/24 VDC 15 A Lodar
  IP67 16 funk.FET master 8890922160
  IP67 20 funk.FET master 8890922200 Batteri ingår.Kablage ingår ej Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 92220 20 funktioner FET master IP 67 12/24 VDC 15 A Lodar
  Inbyggnad 10 funk.FET master 8890927100 Utan kablage endast plintar Kompl syst f inbyggnad u knapp 1 Wide band 92710 10 funktioner FET master Kablage för inbyggnad i Maskin Sänd 12VDC, Mott. 12-24 VDC Lodar
  Inbyggnad 16 funk.FET master 8890927160
  Vippor 8 funk.FET master 8890928080
  Vippor 10 funk.FET master 8890928100
  4 funk.FET master Mott./Sänd 8890932040
  6 funk.FET master Mott./Sänd 8890932063
  6 funk.FET master Mott./Sänd 8890932065
  Standard 2 funk. master 230VAC 8890961020 Kablage och batteri ingår Kompl.system wide band 60 m 1 Alla mottagare IP 67 96102 2 funktioner relä master230VAC Standard IP 55 230 VAC 5 A Lodar
  Standard 4 funk. master 230VAC 8890961040
  PWM kontroll 4 funktion 8890993304
  PWM kontroll 6 funktion 8890993306