Sök
Webshop - Alla kategorier
  Menu Close

  Hydraulslang

  AMAB Hydraul erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativ hydraulslang från vår samarbetspartner Manuli Hydraulics.

  I vårt sortiment finns ett brett utbud av olika typer av förstärkta och flexibla material som är utformade för att passa alla typer av applikationsområden vid drift av tunga maskiner. Från normalt till extremt arbetstryck. Vi säljer bland annat stålarmerad flätad hydraulslang, spiralslang, textilarmerad hydraulslang, högtryckstvättslang och monterade slangar (smörjslang).

  Vi erbjuder ett brett utbud av hydraulslangar, slangkopplingar och hylsor som är utvecklade för att passa optimalt med varandra, vilket minskar risken för läckage och felaktig funktion.


  Applikationsområden för hydraulslang

  Hydrauliska slangar är konstruerade med flera lager av olika material för att klara högt tryck samt säkerställa hållbarhet och livslängd. De vanligaste materialen är gummi och stål.

  Stålarmerade flätade slangar har i vanligaste fall ett eller två lager av flätad stålarmering för extra hållbarhet. Viktiga egenskaper är liten böjningsradie och goda nötningsegenskaper av ytterhölje samt goda UV-/ozonegenskaper. De är alltså lämpliga för applikationer med högt arbetstryck och krävande miljöer. Vanliga användningsområden är till exempel lantbrukshydraulik.

  Spiralslangar har flera lager av spirallindad stålarmering och används för högtrycksapplikationer. Viktiga egenskaper är till exempel liten böjningsradie och goda nötningsegenskaper av ytterhöljet samt goda UV-/ozonegenskaper. De är alltså lämpliga för applikationer där det finns behov av hög motståndskraft mot slitage, bland annat i entreprenadmaskiner.  

  Textilarmerade slangar används främst för lättare industriella applikationer där flexibilitet och smidighet är viktigt samt vid låg eller ingen konduktivitet av elektrisk ström.

  Tvättslangar eller högtrycksslangar är speciellt utformade för att hantera högt tryck och hög temperatur i vattenflöden som krävs för till exempel industriell rengöring.

   

  Slangkopplingar och hylsor

  I vårt sortiment har vi ett brett utbud av kopplingar, inklusive kopplingar med en del och tvådelade kopplingar, som var och en är utformad för att passa olika applikationer och monteringsmetoder. Med en miljövänlig zinkbeläggning och valbara beläggningsbehandlingar som zink-nickel och Supa-Black-beläggning håller kopplingarna en hög korrosionsbeständighet för ökad livslängd.

  Vi erbjuder även smarta kopplingar såsom Rotofit-lösningen som är utformad för att eliminera slangvridning vid externa vridmoment, Easyfit-gänglös kopplingslösning för snabb och enkel installation samt Fastfit-lösningen för enkel och säker anslutning utan verktyg.

   

  Tillverkare och kvalitet

  Manuli Hydraulics slangar är utformade för att uppfylla internationella normer inom temperaturbeständighet, slitstyrka, brandsäkerhet, tryckbeständighet, ozon-/väderbeständighet, flexibilitet, kompakthet och lätthet.

  Hydraulslangar från Manuli Hydraulics kan användas som ersättning för originalslangar på entreprenad-, skogs- och lantbruksmaskiner. Slangförbanden är utvecklade för att passa optimalt med varandra och Manulis slangar används även som originalslang på världsledande maskinfabrikat.

   

  Användningsområden och branscher för hydraulslang

  Våra hydraulslangar håller en hög och effektiv prestanda för att klara extrema arbetstryck, vilket gör dem lämpliga för ett brett spektrum av applikationer.

  Bygg: Hydraulslangar används i stor utsträckning i byggutrustning, som till exempel i grävmaskiner, lastare och bulldozers. De möjliggör smidig och effektiv drift av hydraulsystem, vilket ger precisa rörelser och kontroll av utrustningen eller maskinen.

  Skog: Hydraulslangar spelar en avgörande roll i skogsutrustning, inklusive skördare och skotare. De möjliggör effektiv drift av hydraulsystem som styr rörelsen hos skärbalkar, lyftkranar och annan utrustning, vilket säkerställer optimal produktivitet i utmanande terränger och skogsmiljöer.

  Jordbruk: Hydraulslangar är avgörande i jordbruksmaskiner som till exempel traktorer och skördetröskor. De driver olika hydraulsystem, inklusive lyft- och styrmekanismer, vilket säkerställer smidig drift och precis kontroll i krävande jordbruksapplikationer.

  Hydraulslangar är även mycket vanliga och avgörande komponenter inom gruvdrift och transport.


  Säkerhetsriktlinjer

  Under drift av hydraulslangar är det viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna för att förhindra olyckor och säkerställa en effektiv prestanda. De höga tryck- och temperaturnivåerna i dessa system kan innebära betydande risker om de inte hanteras på rätt sätt.

  Inspektera alltid slangarna regelbundet för eventuella tecken på slitage, skador eller läckage. Byt omedelbart ut dem om några defekter upptäcks.

  Överskrid aldrig de specificerade tryckbeteckningarna för slangarna. Övertryck kan leda till totalt haveri.

  Använd rätt skyddsutrustning när du arbetar med hydraulslangar, till exempel handskar, ögonskydd och flamsäkra kläder.

  Underhåll en ren arbetsmiljö. Föroreningar kan orsaka systemfel och utgöra säkerhetsrisker.


  Mer information, offert och tekniska specifikationer

  Vi erbjuder skräddarsydda lösningar till våra kunder. Kontakta oss för offert eller andra frågor kring våra produkter, leveransvillkor och garantier.

  Mer information och tekniska specifikationer finns även i vår produktkatalog.