Kvalitet & Miljö


VÅR AFFÄRSIDÉ

AMAB Hydraul AB ska var en ledande och rikstäckande leverantör av hydraulikkomponenter för mobila och industriella behov.

Certificate of ApprovalCertificate of ApprovalBland strategierna för att uppnå vår affärsidé ingår bland annat: Långsiktigt samarbete med internationellt välrenommerade leverantörer, med egen produktutveckling och kvalitetssäkrade produktionssystem, ska säkerställa ett produktprogram med god teknisk och funktionsmässig nivå.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 har införts för att stärka företagets position som en tillförlitlig leverantör.

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 har upprättats för att befästa företagets strävan att begränsa och successivt minska skadlig miljöpåverkan förorsakad av den löpande verksamheten.

KVALITET- OCH MILJÖPOLICY

AMABs verksamhet ska bedrivas så att kundernas krav och förväntningar kan tillgodoses samt att vi följer gällande lagar och andra krav.

cert3

Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärside´n och de långsiktiga strategierna. Det ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Ett viktigt syfte är att det även ska utgöra grund för ständiga förbättringar och för att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitets- och miljömål ställts upp där företagets ambitioner kan avläsas.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Miljöbelastning orsakad av verksamheten ska begränsas och successivt minskas. En strävan är att vid sortimentsförnyelse beakta produktens miljöbelastning.

Vid val av transportörer väljer vi transportföretag som arbetar aktivt med miljö- och samhällsfrågor, och som dessutom är ISO certifierade.

Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett kvalitets- och miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.